Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onze fysieke omgeving is een belangrijke bepalende factor voor de menselijke gezondheid. Recente veranderingen in het milieu, zoals verstedelijking, klimaatverandering en luchtverontreiniging, leggen een aanzienlijke druk op de menselijke gezondheid. Deze zogenaamde ‘wicked problems’ zijn complex en worden vaak beheerst door een scala aan sectoren en actoren, die vaak in silo opereren. De huidige regelgeving zijn daarom gefragmenteerd, wat een ondermijning vormt voor holistische juridische oplossingen die rekening houden met de onderlinge, afhankelijke relatie tussen menselijke gezondheid en onze fysieke omgeving. Belangrijke voorbeelden die de gevolgen illustreren zijn astma en allergieën door luchtverontreiniging en antimicrobiële resistentie, veroorzaakt door (onder andere) landbouwpraktijken. Deze onderzoekslijn zoekt naar manieren waarop er ook juridische innovatie kan worden bewerkstelligd om sommige van uitdagingen het hoofd te bieden. Hierbij wordt ook gezocht naar recht nieuwe banden van solidariteit , in het licht van  de transnationale oorzaken die  veelal ten grondslag liggen aan de gezondheidseffecten van veranderingen in het milieu. Daarnaast richten we ons in deze  onderzoekslijn naar vragen hoe waardigheid kan worden gegarandeerd voor degenen die het meest worden getroffen door de wicked problems: migranten, kinderen en mensen met chronische ziekten. We werken aan deze uitdagingen onder andere in de context van: 

 1. Gezonde voeding in de leefomgeving 

Maatschappelijke impact

Dit project werkt aan juridische oplossingen om gezondheidsproblemen te verminderen die betrekking hebben op de innovatie van health-life challenges en op het gebied een gezonde voedingsomgeving en met betrekking tot innovatieve lokale reguleringstrajecten om de risico's met betrekking tot obesitas te verminderen.

Connecties met de UvA community

Deze onderzoekslijn draagt bij aan het prestigieuze interfacultaire Research Priority Area: 

 • Gezonde voeding in de leefomgeving

  Overgewicht en obesitas veroorzaken wereldwijd grote problemen voor de gezondheid. Obesitas wordt in verband gebracht met veel andere ziektes en aandoeningen, zoals diabetes en kanker, heeft gevolgen voor de geestelijke gezondheid en heeft sociale en economische gevolgen. In 2019 had 50,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht of obesitas. In steden kan dit probleem het meest acuut zijn, vooral met betrekking tot kinderen.

  De inrichting van de fysieke omgeving heeft invloed op de gezondheid van bewoners. Ongezonde voeding is landelijk een groeiend probleem. De fysieke omgeving van de gemiddelde Nederlander stimuleert om ongezond te eten en weinig te bewegen. Dit wordt ook wel de "obesogene omgeving" genoemd. Deze obesogene omgeving wordt genoemd als een belangrijke oorzaak van de landelijke toename van overgewicht en obesitas.

  Een gezonde voedingsomgeving levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en verminderen van overgewicht en obesitas en kan zo de individuele gezondheid aanzienlijk verbeteren. Er zijn echter veel vragen over welke juridische instrumenten de steden/gemeenten tot hun beschikking hebben om de voedselomgeving gezonder te maken, gelet op mogelijke beperkingen van nationale en internationale wet- en regelgeving (bijv. ruimtelijke ordeningswetgeving). Dit onderzoek beoogt een beter inzicht te geven in de juridische mogelijkheden om te zorgen voor een gezonde voedingsomgeving in stedelijke omgevingen. Met een global-to-local benadering en in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam, Den Haag, Ede, Utrecht en Rotterdam wordt gezocht naar juridische oplossingen.

  Financiering

  • Gemeente Amsterdam
  • NWA-NWO funding

  Betrokken onderzoekers

  Prof. dr. mr. A. (Anniek) de Ruijter

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Gezondheidsrecht

  Mr. H.B. (Hannah) van Kolfschooten LLM

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Gezondheidsrecht

  Mr. dr. B. (Bastiaan) Wallage

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Gezondheidsrecht