Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Na veertien jaar verbonden te zijn aan het Amsterdam UMC en de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA), neemt Johan Legemaate afscheid van het Law Centre for Health and Life en de Master Gezondheidsrecht aan de Amsterdam Law School.

Rol in de Master Gezondheidsrecht 

Als (co-)directeur van het Law Centre for Health and Life en docent aan de Universiteit van Amsterdam, heeft Johan Legemaate een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de Master Gezondheidsrecht.  

“De master gezondheidsrecht aan de UvA werd in 2006 gestart door mijn voorganger, prof. mr Sjef Gevers. Toen was de master een track binnen de master Publiekrecht. In de jaren na  mijn komst hebben we de mastertrack verder uitgebouwd en uiteindelijk verzelfstandigd. Het is nu een op zichzelf staande master met een actueel programma, dat ook goed is afgestemd op de praktijk.” 

Legemaate was vakcoördinator en docent van vakken zoals Inleiding gezondheidsrecht, Patientenrechten: theorie en praktijk, en Rechtsvragen rond het begin en einde van het leven. Sinds de verzelfstandiging zit er een stijgende lijn in het aantal studenten dat de master volgt, waar Legemaate met voldoening op terug kijkt. 

"De Master Gezondheidsrecht wordt over het algemeen gevolgd door geïnteresseerde en gemotiveerde studenten, die bewust voor deze master kiezen. Een deel van de studenten heeft ook praktijkervaring in de gezondheidszorg. Dat zijn ideale omstandigheden voor interactief onderwijs, met veel ruimte voor discussie met de studenten. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan," vertelt Johan Legemaate. 

Onderzoek en bijdragen van Johan Legemaate 

Gedurende zijn carrière heeft Johan Legemaate zich intensief beziggehouden met de evaluatie van gezondheidswetgeving, met talrijke projecten die bijdroegen aan de verbetering van de kwaliteit van wetgeving en een betere aansluiting tussen regelgeving en praktijk. 

"Eigenlijk heeft mijn hele carrière in het teken gestaan van de verhouding tussen theorie en praktijk. Dat was ook de aanleiding om de nadruk te leggen op de evaluatie van wetgeving. Die evaluaties gingen telkens over een andere wet, maar de rode draad was steeds de vraag: hoe kunnen regelgeving en praktijk zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd? Enerzijds om de doelen van de wetgeving te kunnen realiseren, anderzijds om te voorkomen dat de praktijk van de zorg te maken kreeg met onnodige juridisering," aldus Johan Legemaate. 

De bijdragen van Legemaate en zijn team hebben hen op het terrein van de wetsevaluatie tot een van de leidende onderzoeksgroepen in Nederland gemaakt, resulterend in waardevolle inzichten en verbeteringen binnen de gezondheidszorg. 

Starten in Gezondheidsrecht: Het Advies van Johan Legemaate 

Aan jonge wetenschappers en docenten met een interesse voor gezondheidsrecht die aan het begin van hun loopbaan staan, geeft Johan van Legemaate de volgende raad: 

"Volg je gevoel. Waar ben je nieuwsgierig naar als het gaat om het gezondheidsrecht? Wat zijn voor jou de belangrijke waarden en aspecten van dat vakgebied? Probeer je in eerste instantie te richten op onderwijs en onderzoek op dat gebied. Vervolgens kun je je stap voor stap het gezondheidsrecht in bredere zin eigen maken." 

Op 21 juni neemt Johan Legemaate officieel afscheid van het Amsterdam UMC en de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam met een afscheidscollege in de Aula Lutherse Kerk, om 16u30. Voorafgaand aan dit afscheidscollege vindt een symposium plaats genaamd “Met oog op de toekomst: Van goed naar beter gezondheidsrecht?”. Dit symposium ter gelegenheid van het emeritaat van prof. Mr. Johan Legemaate wordt gehouden van 13.00-15.30 in de Singelkerk (Singel 452). 

Prof. dr. J. (Johan) Legemaate

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Gezondheidsrecht