Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Johan Legemaate, co-directeur van het Law Center for Health & Life, onderzocht in zijn bijdrage aan het Nederlands Juristenblad of er mogelijkheden zijn om de kwaliteitsimpact en het lerend effect van het tuchtrecht te vergroten. Die mogelijkheden zijn er, concludeert Legemaate, als concreet wordt bezien welke mogelijkheden binnen en buiten de wet eraan kunnen bijdragen dat er een betere match ontstaat tussen het tuchtrecht en zijn doelstelling.

De doelstelling van het wettelijk tuchtrecht in de gezondheidszorg is het bevorderen van de kwaliteit van zorg. Al lange tijd is een discussie gaande over de vraag of de huidige vormgeving en toepassing van dit tuchtrecht wel aan het bereiken van die doelstelling bijdraagt. Contra-indicaties daarvoor zijn een gebrekkige verhouding tussen het tuchtrecht en het klachtrecht, een te punitief karakter van het tuchtrecht en een onvoldoende afstemming met andere kwaliteitssystemen in de zorg. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe het tuchtrecht zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteitsimpact en het lerend effect van het tuchtrecht te verbeteren.

Dit artikel is gepubliceerd in de editie 21 (2021) van het Nederlands Juristenblad.

Prof. dr. J. (Johan) Legemaate

Hoogleraar Gezondheidsrecht