Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op 1 september 2021 is het tweede druk van de monografie 'De geneeskundige behandelingsovereenkomst' van Rolinka Wijne verschenen. De monografie vormt een nuttig naslagwerk voor wie zich bezighoudt met – of zich wil verdiepen in – aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, inclusief recente wetswijzigingen en jurisprudentie. Hiermee is de titel van grote waarde voor juristen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In 1955 is het Burgerlijk Wetboek uitgebreid met een regeling betreffende ‘de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling’, kortweg de behandelingsovereenkomst. De regeling kenmerkt zich door de beschrijving van een aantal verplichtingen van de hulpverlener ten opzichte van de patiënt. Dit is van groot belang in het licht van het hoge aantal geneeskundige behandelingen dat jaarlijks plaatsvindt, zowel binnen de muren van een ziekenhuis als daarbuiten. Veel van deze behandelingen verlopen zoals gewenst, maar een aantal ook niet, met potentiële schade tot gevolg. Soms ligt daaraan onzorgvuldig gedrag van een arts ten grondslag.

Auteur Rolinka Wijne

In deze monografie worden alle facetten van de behandelingsovereenkomst op overzichtelijke wijze besproken. Dit maakt de publicatie zeer relevant voor juristen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. In het bijzonder biedt het werk houvast bij het beoordelen van een vordering tot schadevergoeding bij verdenking van een medische fout.

De monografie is uitgegeven door Wolters Kluwer en vanaf 20 september 2021 verkrijgbaar (€49,50). 

Mr. dr. R.P. (Rolinka) Wijne

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Staats- en bestuursrecht